Miss B

 Båd
 Boat
Kontakt
Contact
Reservation
Booking
Links & Sejlads
Links & Sailing
ENGLISH

Skippervilkår

Sæsonskipper

Permanent skipper
Du kan sejle fra optagelse til sæsonafslutningen for kr. 5.550. Sæsonen løber fra 1. maj til udløb af oktober. Hvis du starter senere i sæsonen betaler du fra måneden du starter til sæsonafslutning kr. 1.000 pr. måned inklusive den måned du starter i. Betaling er forud.
Du skal have et Duelighedsbevis og være i stand til at sejle en sejlbåd.

Københavns Sejlklub accepterer elever med Duelighedsbevis fra Københavns Sejlerskole.
Start i maj til udløb af oktober - hel sæson
Start i juni
Start i juli
Start i august
Start i september
= kr. 5.500
= kr. 5.000
= kr. 4.000
= kr. 3.000
= kr. 2.000
Depositum ved udlevering af nøgle til båden
= kr. 100
Ved tilmelding inviteres du på en introduktionstur på Øresund, hvor vi sætter en nærliggende havn som destination. Turen bruges til at lære båden at kende og for at give dig en mulighed for at prøve om du er klar til at være på egen hånd med egne gaster.

Introduktionen er obligatorisk og planlagt sammen med en permanent skipper. Under turen gennemgås sikkerheden ombord, hvordan båden sejles og du bliver naturligvis vurderet for om du - og vi - er trygge ved din håndtering af båden. Skulle du mangle erfaring eller erfaringen er lidt rusten, men du agerer fornuftigt fortsætter vi måske introduktionen med ekstra sejltur(e).
En skipper skal
 • være myndig,                          så du som skipper kan drages til ansvar
 • have duelighedsbevis,                 så vi sikrer, at du har de grundlæggende færdigheder
 • kunne sejle en sejlbåd,                    så vi sikrer, at du kan håndtere sejl og motor
 • betale depositum/kontingent,                     før start på sejlads
 • have Internet-adgang                                    for at kunne reservere bådene
 • have E-mail                                                          for at kunne kommunikere med os
   
 • Permanent skipper

  Sæsonskipper
  Som permanent skipper skal du leve op til de samme kriterier som en sæsonskipper.

  Din betaling er sammensat anderledes og du er forpligtet til arbejde for at holde båden sejlklar.

  Dit økonomiske bidrag består af:
  Et depositum på kr. 3.000 - som returneres til dig, når du ønsker at forlade fællesskabet og en anden skipper indtager din plads. Vi kan rumme 4 permanente skippere.
  Et årligt kontingent - 50 & af sidste års kontingent skal betales før 15 january. Det resterende beløb skal betales senest ved udgangen af marts efter revision første tirsdag i marts i fællesskab af de permanente skippere.
  Eventuelle ekstra kontingent - Hvad der nu kræves af uforudsete omkostninger for at holde båden i sikker sejlstand og besluttes af majoriteten af de permanente skippere f.eks. gennem mail-afstemning.
  Dit arbejdsbidrag består af en rimelig og forholdsmæssig andel af summen af alle simple opgaver relateret til bådens vedligehold og bør ikke blive mere end 3 arbejdsdage pr. år og omfatter:
 • Forberedelser af båden til sejlsæsonen
 • Vedligehold af båden efter behov i løbet af sejlsæsonen
 • Forberedelser af båden til vintersæsonen.
 • Opgaverne er samlet i listerne Forårsklargøringen og Vinterklargøringen og tilpasses løbende.