Københavns Sejlklub


Bådene
Boats
Medlemskab
Membership
Links
Links
Medlemmer
Members
Sejlads & vejr Site Map
Hvem er vi?  •  Indmeldelse  •  Kontakt  •  Medlemsvilkår  •  Regler  •  Vedtægt
Who are we?[Da]  •  Enrollment  •  Contact  •  Membership Terms  •  Rules[Da]  •  Regulations[Da]

Kontakt

Contact

Al kontakt til Københavns Sejlklub sker gennem vores WebMaster, som vil sikre, at rette vedkommende vender tilbage til dig.
All contact to Københavns Sejlklub pass through our WebMaster who will make sure that the appropriate person will revert to you.
Hvis du ønsker at tilmelde dig som gast eller blive skipper, bedes du

 • læse klubbens vedtægter,
 • læse klubbens regler
 • læse medlemsvilkår samt
 • udfylde formularen for Indmeldelse.
 • If you wish to apply as deckhand or become skipper we ask you to

 • Read the club's Regulations (Vedtægt),
 • Read the club's Rules (Regler)
 • Read Membership Terms (Medlemsvilkår) and
 • Fill-in the form Enrollment.
 • Klubben har sine rødder i Københavns Sejlerskole, hvor den opstod i 1995.

  Klubben omfatter ikke formel undervisning. Det overlader vi trygt til Københavns Sejlerskole.

  Det er sejlklubbens formål, at være hjemsted for 2 sejlbåde, og give medlemmerne mulighed for at vedligeholde deres evner som skippere.

  Vi har ikke noget landfast, men låner og lejer lokaler til f.eks. generalforsamling.

  Vi deler havneplads med skolen på Lautrupkaj, 2100 København Ø.

  Det er en lukket forening, som optager medlemmer, når der er ledige pladser.

  The club stems from Københavns Sejlerskole where it was formed in 1995.

  The club do not provide formel education. We leave that safely to Københavns Sejlerskole.

  It is the purpose of the club to be the home of 2 sailboats and to give the members opportunity to maintain their ability as skippers.

  We have no connection with the mainland. We borrow/rent rooms for i.e. our general assembly.

  We share berth with the school at Lautrupkaj, 2100 København Ø.

  It is a secluded association which enrolls members when we have vacant seats.

  Læs mere om os. Read more about us.
  til sidens top    |    WebMaster